Centrum pro rodinu
děkanátu Vsetín


MENU


logo vsetín                       

 

 

 

 

 

     

    

Informace pro subjekt údajů

 

Vážení přátelé, Centrum pro rodinu Vsetín, z.s., IČ: 05362512, se sídlem Horní náměstí 134 Vsetín je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Kunderová Jana. 

Zpracování provádíme v souladu s "Nařízení evropského parlamuntu a rady (UE) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1.

  b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

  f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. 

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejeich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat  stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracovnáním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

 

Fotgrafování

na akcích jsou pořizovány fotografie pro dokumentaci akce pro CPR a pro zveřejňování na obvyklých místech.

Vstupen na akce dáváte s pořizováním a šířením fotografií souhlas dle zákona č. 89/2012 Sb, Občanského zákoníku.

 

 • připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství
 • pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům, aj.) v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině
 • nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům
 • zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců
 • zajišťovat informační službu svým členům

Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

 • organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou,
 • manželskou a sociální problematiku
 • vytvářením vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže
 • pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu
 • organizováním volnočasových pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy
 • organizováním pravidelných setkávání mužů z regionu a dalších aktivit na podporu mužství a otcovství
 • vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním
 • propagací své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích
 • pořádáním benefičních akcí
 • spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi, které mají podobné cíle

 

Milí přátelé, kéž by tato situace dovolila a my se s vámi mohli sektat. I tak se nepřestáváme přípravovat, aby naše setkání s vámi byla smysluplná a připravená. 

Níže jsou odkazy na poradenství pro vás v různých  oblastech a situacích lidského života.

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/19    

Zde odkaz na web arcibiskupství, kde je nabídka telefonických kontaktů na různé odborníky:  
 

Centrum pro rodinu Vsetín, z.s.

Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín

Odpovědná osoba: Kunderová Jana

                               Křupalová Petra

                              

tel.: 731 402 033

email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 2301077510/2010 

Kde nás najdete? Pastorační dům Vsetín

ÚŘEDNÍ HODINY: vždy ve středu 8:30 - 14:00 hodin. Ostatní dny dle domluvy.

 

 

 

KDO JSME

jsme děkanátní pastorační centrum zřízené arcibiskupstvím, aby se místní církev svou pastorační praxí přiblížila co největšímu množství farníků. Činnost vychází z obecných potřeb pastorace v daném regionu, směřuje k podpoře spokojeného života rodiny a je svěřená pod ochranu Svaté rodiny z Nazaretu.

CO DĚLÁME

Naše aktivity a činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Poradenství (PPR, problémy ve vztazích, výchova dětí, tíživé situace)

Úkolem je formou přednášek, vzděláváním, poradenstvím, podporou křesťanských společenství, organizováním duchovních obnov a různých kulturních akcí posilovat a upevňovat křesťanský život v rodinách. Centrum se podílí spolu s kněžími na přípravě ke svátostem.

Programy pro rodiny
kurzy, vzdělávací semináře, prvomájová pouť na sv. Hostýn

Podkategorie

Kontakt

Centrum pro rodinu
děkanátu Vsetín

Adresa: Horní nám. 134, 755 01 Vsetín

Telefon:  731 402 033

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi
modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

2021 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace |